فراگیری دستورزبان فرانسه از طریق اینترنت بطور رایگان!! از هم اکنون شما میتوانید با این دستورالعمل زبان فرانسه را بطور رایگان و زنده فرا گیرید. واقعآ امکان پذیر است بما اطمینان کنید واز خلاصه قواعد زبان فرانسه همراه با حجم زیادی از نمونه های گفتاری در این سایت بهره مند شوید بعلاوه واژه های بسیار زیادی برای یادگیری در دسترس شما میباشد که آموزش و بکار گیری آن آسان است و پی میبرید که این شیوه آموزش بسیار مؤثر خواهد بود و نیز میتوانید با مراجعه به سرفصل مورد نظر, آن را مورد توجه قرار دهید .

در لینک aide (کمک) ما نکات و راهنمایی هایی در رابطه با فراگیری زبان توضیح خواهیم داد.

spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de